Израстване

Искате да знаете белезите на нормално емоционално и психическо развитие на детето.

Детското развитие върви по определени стъпки, които са изучени подробно, могат да се проследяват и оценяват. Компонентите му най-общо са груба моторика, фина моторика, мисловни процеси, език и говор, емоционалност, социализация. При изоставане в някоя от сферите до 5-6 годишна възраст повлияването става лесно и дава бързи резултати. Това е така, тъй като процесите на съзряване са интензивни, мозъчните структури са пластични и бързо се повлияват при правилна намеса.

Развитието на децата може да се погледне от много различни ъгли. Някои от тях водят до истинско неразбирателство между родители и деца, тъй като незавършени процеси от ранното детско развитие се тълкуват като лошо възпитание. Следва откъс от мои материал, в който е описан един такъв казус

„Толкова е неприятно, когато на обществено място дете се държи неподобаващо. Обикновено родителят на “невъзпитаното” дете иска просто да потъне в земята, за да не среща укорителни погледи и неодобрителни цъкания с език. Често първото, което му идва е да смъмри отрочето с думи, процедени през зъби:

“Дръж се прилично!“

“Не те ли е срам?“

“Бъди послушен!“

“Погледни се на какво приличаш!“

“Дръж се като голям човек!“

“Възмутителен си!“

“Не се дръж така!“

“Стегни се!“

В детето обаче не настъпва промяна. Много често, това не е, защото в детето се е вселил Дявола или защото „му е изпит акъла!“, а защото не разбира нищо от думите, които чува! „………

Цялата статия е публикувана в родителския портал purvite7.bg.

За да са достъпни за всеки родител етапите на детско развитие, маркерите за изоставане, както и техниките за компенсация създадох курса “Ранно детско развитие” 1-7 години. Ако искате индивидуална помощ и съвети, конкретно за Вашето дете можете да ги получите в  консултация с мен.