Консултации

Когато:

  • Имате конкретен въпрос/казус относно развитието на детето Ви.
  • Искате да сте запознати в какъв етап на развитието се намира детето Ви, какво предстои и как да се справите.
  • Имате съмнения относно истинността на всички съвети и мнения, които получавате относно възпитанието и поведението на детето Ви.

Как протича консултацията:

Консултации

В началото на разговора споделяте Вашите нужди, които са Ви накарали да запазите консултация. Ще задавам въпроси свързани с характера, проявите и ежедневието на детето и семейството.

Моята работа е да открия откъде произтича проблемът и да очертая първите стъпки за решаването му.

За проследяване и залагане на следващи задачи се запазва следваща консултация.

  • Продължителност: 90 минути
  • Цена: 120 лв.

Какво да очаквате от консултацията с мен:

Консултации
  • Разбиране на трудността, в която сте изпаднали без обвинения, критики и осъждане.
  • Изграждане на точен план стъпка по стъпка.
  • Намиране на решения, които да паснат на Вашето ежедневие и характери, а не – решения, които Ви принуждават да ставате различен човек.
  • Проследяване на промените.
  • Без общи приказки и съвети.

Как и къде се провежда консултацията:

Според възможностите на двете страни, консултацията се провежда във онлайн видео разговор или на живо в офиса ми.