Румяна Горелска

„Изключителен специалист, който помогна да усетим и разберем по-добре света на детето и начина, по който то вижда и възприема нещата и ситуациите около себе си. Помогна ни и да станем част от решението посредством ясни насоки и конкретни примери. Всичко бе поднесено на достъпен език. Препоръчвам я на всички, които които виждат, че с детето се случва нещо, че попада в ситуации, с които никой не може да се справи по градивен начин, когато се чувстват като в тунел без изход.“